Διαθέτουμε 2 κινητά συνεργεία ελαστικών πλήρως εξοπλισμένα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Καλύπτουμε όλο το Νομό Αττικής για επισκευές και αντικαταστάσεις ελαστικών σε κάθε όχημα.

Κινητό συνεργείο ελαστικών Αττική Κλάγκος

Κινητά συνεργεία ελαστικών Κλάγκος