Αζωτο στα Ελαστικά ασφάλεια στην οδήγηση

Αζωτο στα Ελαστικά ασφάλεια στην οδήγηση

Αζωτο στα Ελαστικά τέλος ο Αέρας Καλύτερο κράτημα Λιγότερη φθορά ελαστικών Οι κατασκευαστές των ελαστικών συνιστούν συγκεκριμένη πίεση για κάθε τύπο ελαστικού. Όταν η πίεση αυτή μειωθεί, τότε αυξάνεται η φθορά του πέλματος. Το άζωτο διατηρεί την πίεση αμετάλητη για